Loutka jako nástroj vzdělávání

Loutka jako výchovný i vzdělávací nástroj, který pomáhá při výuce, komunikaci s dětmi, při motivaci k činnosti, udržení pozornosti. Předmět jako promlouvající živá bytost s vlastní zajímavou historií. Oživené předměty, objekty, loutky rozvíjí dětskou fantazii, myšlení a spolupráci.

Termín: třídenní seminář 17:00-20:00,10:00-19:00, 10:00-13:00

Lektoři: MgA. Hana Volkmerová Ph.D. a Tomáš Volkmer, lektoři Divadla loutek Ostrava a JAMU v Brně

Cena: 2000Kč/osoba nebo dle domluvy s pořadatelem (studenti 50% sleva)