Co je to domov?

Účastníci dílen se zážitkovou formou seznamují s literární předlohou Carson Ellisové Domov.  Společně pomocí dramatické výchovy hledají odpovědi na otázky:  Jak domov vypadá? Jak zní domov? Čípak je tento domov? Jaký domov bych chtěl/a? A kde by byl? Je tolik možností a všem se říká domov….

Dílna je určena pro děti z MŠ (5+) a žáky 1.třídy ZŠ

Délka: 60-90 min.

Cena: 60 Kč/dítě, dílnu je možné zaplatit v den konání dílny

Dílna se uskuteční v jedné třídě vaší školy, která by měla být upravena pro možnou realizaci dílen, tzn. lavice po stranách třídy

Kdy, kde, v kolik, kdo:

25.10.2018Rychvald ZŠ Rychvald
8:00klára, verča 3.třída 
18.10.2018Rychvald ZŠ Rychvald
10:00klára, verča 3.třída
18.10.2018Rychvald ZŠ Rychvald
8:00klára, verča 3.třída
Říjen