b Ó žena jak ji možná neznáte

Jmenovala se Božena. Učíme se o ní, že napsala pohádky a Babičku. Neučíme se ale, že ve své době byla nekonformní ženou a chtěla žít život podle svých vlastních představ. Metodami dramatické výchovy (hra v roli, improvizace apod.) a diskuzí se podíváme  na osud známé české spisovatelky Boženy Němcové.

Dílna je určena pro žáky 6. – 9. třídy ZŠ

Délka: 90 min.

Cena: 60 Kč/žák, dílnu je možné zaplatit v den konání dílny

Dílna se uskuteční v jedné třídě vaší školy, která by měla být upravena pro možnou realizaci dílen, tzn. lavice po stranách třídy

Kdy, kde, v kolik, kdo: