Vzdělávací semináře

Pro pedagogy a širokou veřejnost přispívající k seberozvoji, ke zvýšení odborných znalostí a praktických dvedností

Každým rokem připravujeme zážitkové vzdělávací semináře nabízející rozmanité divadelní nástroje a techniky využitelné ve výchovně-vzdělávacích, pečovatelských a uměleckých profesích. Nabízejí osobní rozvoj účastníků z řad pedagogů, rodičů i studentů. Není li uvedeno jinak, jsou semináře realizovány v Ostravě, nebo dle požadavků zájemců.

Pro rok 2020/2021 nabízíme tyto:

Drama v každém předmětu

Hra s textem, text ve hře

Loutka jako nástroj výchovy a vzdělávání předmětu

Re:kreace