dílny


Putování za Karlem IV.


Zážitková edukační dílna o životě Karla IV.

 

THeatr ludem, z.s.
Člen asociace dramacenter České republiky
Vám nabízí různorodé vzdělávací dílny v průběhu roku pro Vás a Vaše žáky

DD jako DramaDílny 

Nabídkový list vzdělávacích dílen

Název: Putování za Karlem IV.


Dílna pracuje s metodami dramatické výchovy a nabízí prostor pro tvořivé a nezávislé myšlení. Studenti si osvojují znalosti o Karlu IV. přímým prožitkem ze hry a učí se aktivně pracovat s předávanými informacemi.

 

Anotace dílny
Žáci se v průběhu dílny ocitnou v historických dobách jednoho z našich největších panovníků - tedy v době vlády Karla IV.Stanou se součástí královského dvora, zlatníky a dvořany. Seznámí se s životem Karla IV. formou hry.

Pro žáky: pátých až sedmých tříd základní školy a první a druhý ročník víceletých gymnázií

Časová dotace: 90 minut/ dvě vyučovací hodiny po 45 minutách s přestávkou

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Co vás naučíme:

• Žák se seznamuje s dobou vlády Karla IV.


• Žák se seznámí s životem Karla IV.-


• Na základě získaných informací dokáže zhodnotit význam tohoto panovníka

• Žák pracuje s divadelními postupy (dramatická situace, konflikt, otevřená diskuze, práce v kolektivu, verbální a neverbální komunikace)

Rozvíjené klíčové kompetence:

• Kompetence k učení: Student přistupuje kriticky k předávaným informacím, vyhodnocuje je a zaujímá k nim určitý postoj.
• Kompetence k řešení problému: Student volí vhodné způsoby řešení a snaží se s nimi dále pracovat a formulovat je.
• Kompetence komunikativní: Student využívá prostředků komunikace (verbální i
neverbální), zapojuje se do diskuse, formuje svůj vlastní názor a obhajuje jej.
• Kompetence personální a sociální: Student spolupracuje se skupinou, učí se týmovému jednání.Lektoři dílen:
Mgr. Pavla Masaříková, absolventka bakalářského programu Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo na Slezské univerzitě v Opavě a magisterského studijního programu učitelství estetické výchovy pro střední školy na Masarykově univerzitě v Brně.Pedagog ZUŠ Třinec.
BcA. Klára Kvasničková, absolventka kulturní dramaturige se zaměřením na divadlo Slezské univerzity v Opavě.Pedagog ZUŠ Třinec.

Doplňující informace:

Dílna se uskuteční v jedné třídě vaší školy, která by měla být upravena pro možnou realizaci dílen, tzn. lavice po stranách třídy.

Cena za dílnu: 50 Kč za žáka, pedagogové zdarma. Dílnu je možné zaplatit v den konání dílny.

Adresa: THeatr ludem, 28.října 49/23, Ostrava 702 00
Email: Theatrludem@seznam.cz
Web: www.theatrludem.cz
Telefon: 604629037ostrava.jpg

podporují nás

minikula.jpg

podpořili nás

nadace.jpg

podpořili nás

karelgrant.jpg

Karlštejn

karelgrant2.jpg

Padlé české země

karelgrant3.jpg

Svatební dar

karelgrant4.jpg

České země chátrají

dilna_o_karlu_iv_158.jpg

Narození Karla IV.

dilna_o_karlu_iv_159.jpg

Na francouzském kráslovském dvoře

dilna_o_karlu_iv_160.jpg

Historický tanec

dilna_o_karlu_iv_161.jpg

Souboj

dilna_o_karlu_iv_162.jpg

Další historický souboj

dilna_o_karlu_iv_163.jpg

Václav přijímá jméno Karel


kdy, kde, v kolik

Říjen

     
12. 10. 2015 Ostrava ZŠ Karasova
8:00 Pavla,Klára
16. 10. 2015 Ostrava Ostrava-Hrabůvka
7:00 Pavla,Klára
21. 10. 2015 Ostrava Ostrava-Hrabůvka
12:30 Pavla,Klára sekunda
30. 10. 2015 Ostrava ZŠ Kosmonautů
9:00 Pavla,Klára

Prosinec

     
3. 12. 2015 Ostrava ZŠ Kosmonautů
9:00 Pavla,Klára

Únor

     
12. 2. 2016 Brno SVČ Lužánky
09:00 Pavla,Klára 4. Setkání dramacenter ČR
18. 2. 2016 Rychvald ZŠ Rychvald
8:00 Pavla,Klára 4.A
18. 2. 2016 Rychvald ZŠ Rychvald
10:00 Pavla,Klára 4.B

Květen

     
6. 5. 2016 Opava ZŠ Vrchní
8:00 Pavla,Klára 6.A
6. 5. 2016 Opava ZŠ Vrchní
10:00 Pavla,Klára 6.B
11. 5. 2016 Karviná ZŠ Karviná
07:55 Pavla,Klára 5.třída
11. 5. 2016 Karviná ZŠ Karviná
09:55 Pavla,Klára 4.třída
12. 5. 2016 Karviná ZŠ Karviná
8:50 Pavla,Klára
12. 5. 2016 Karviná ZŠ Karviná
10:50 Pavla,Klára

Říjen

     
6. 10. 2016 Ostrava alt.scéna DLO
08:30 Pavla, Klára Divadlo bez bariér

Listopad

     
18. 11. 2016 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
9:00 PaKl 5. třída
18. 11. 2016 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
11:00 PaKl 5. třída
25. 11. 2016 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
9:00 PaKl 5. třída

Prosinec

     
9. 12. 2016 Ostrava ZŠ Monty
9:05 PaKl Y3
13. 12. 2016 Ostrava ZŠ Volgogradská
8:00 PaKl 4. třída
13. 12. 2016 Ostrava ZŠ Volgogradská
10:00 PaKl 4. třída
14. 12. 2016 Ostrava ZŠ J. Šoupala
8:00 PaKl 4. třída
14. 12. 2016 Ostrava ZŠ J. Šoupala
10:00 PaKl 4. třída
15. 12. 2016 Olomouc ZŠ Olomouc
8:30 PaKl 5.třída
16. 12. 2016 Olomouc ZŠ Brno
9:00 PaKl 4.třída
19. 12. 2016 Hradec Králové ZŠ Bezručova
8:00 PaKl 4.třída
20. 12. 2016 Plzeň ZŠ Plzeň
9:00 PaKl 5.třída

Leden

     
5. 1. 2017 Ostrava ZŠ J. Šoupala
8:00 PaKl 2. třída
5. 1. 2017 Ostrava ZŠ J. Šoupala
10:00 PaKl 2. třída
19. 1. 2017 Ostrava ZŠ K. Pokorného
8:00 PaKl 6. třída

Únor

     
2. 2. 2017 Ostrava ZŠ K.Pokorného
Ostrava PaKl 6.třída
17. 2. 2017 Opava ZŠ Vrchní
10:00 PaKl 7. třída
17. 2. 2017 Opava ZŠ Vrchní
11:50 PaKl 7. třída

Březen

     
2. 3. 2017 Ostrava ZŠ Michálkovice
10:55 Klára, Jindra 6. třída
10. 3. 2017 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
9:00 Klára, Jindra 4. třída
10. 3. 2017 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
11:00 Klára, Jindra 4. třída
31. 3. 2017 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
9:00 Jitka, Jindra 4. třída
31. 3. 2017 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
11:00 Jitka, Jindra 4. třída

Duben

     
27. 4. 2017 Frýdek - Místek 5. ZŠ F-M
8:00 PaKl 4. třída
27. 4. 2017 Frýdek - Místek 5. ZŠ F-M
10:00 PaKl 5. třída
28. 4. 2017 Frýdek - Místek 5. ZŠ F-M
8:00 PaKl 4. třída
28. 4. 2017 Frýdek - Místek 5. ZŠ F-M
10:00 PaKl 5. třída

Květen

     
11. 5. 2017 Bohumín ZŠ Dr. E. Beneše
8:00 Pavla, Jindra 4. třída
11. 5. 2017 Bohumín ZŠ Dr. E. Beneše
10:00 Pavla, Jindra 4. třída
18. 5. 2017 Rychvald ZŠ Rychvald
8:00 PaKl 4. třída
18. 5. 2017 Rychvald ZŠ Rychvald
10:00 PaKl 4. třída

Červen

     
9. 6. 2017 Ostrava ZŠ Spartakovců
8:00 Klára, Jindra 6.-7. tř.
9. 6. 2017 Ostrava ZŠ Spartakovců
10:00 Klára, Jindra 6.-7. tř.
15. 6. 2017 Hlučín ZUŠ Hlučín
15:00 PaKl pro výtvarný obor

Říjen

     
25. 10. 2017 Krásné pole ZŠ Krásné pole, radnice
8:00 PaKl 5.třída
25. 10. 2017 Krásné pole ZŠ Krásné pole, radnice
9:45 PaKl 5.třída

Listopad

     
29. 11. 2017 Frýdek - Místek 5.ZŠ Frýdek - místek
8:00 PaKl 4.třída
29. 11. 2017 Frýdek - Místek 5.ZŠ Frýdek - místek
10:00 PaKl 4.třída

Prosinec

     
13. 12. 2017 Frýdek - Místek 5.ZŠ Frýdek - místek
8:00 Jitka, Jindra
13. 12. 2017 Frýdek - Místek 5.ZŠ Frýdek - místek
10:00 Jitka, Jindra

Únor

     
1. 2. 2018 Sudice ZŠ Sudice
9:45 PaKl
27. 2. 2018 Rychvald ZŠ Rychvald
10:00 Pavla, Jindra 4.třída
27. 2. 2018 Rychvald ZŠ Rychvald
8:00 Pavla, Jindra 4.třída

Březen

     
7. 3. 2018 Ostrava - Proskovice ZŠ Ostrava - Proskovice
10:00 PaKl 4.třída
13. 3. 2018 Frýdek - Místek ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice
7:30 Pavla, Jindra 4. třída
22. 3. 2018 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
10:00 PaKl 4.třída
23. 3. 2018 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
8:00 Jitka, Jindra 4.třída
23. 3. 2018 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
10:00 Jitka, Jindra 4.třída

Květen

     
2. 5. 2018 Velké Albrechtice ZŠ a MŠ Velké Albrechtice
10:00 PaKl 3. a 4.třída
3. 5. 2018 Ostrava ZŠ Michálkovice U Kříže
8:00 PaKl 4.třída
3. 5. 2018 Ostrava ZŠ Michálkovice U Kříže
10:00 PaKl 4.třída
16. 5. 2018 Ostrava ZŠ kosmonautů
8:15 Jitka, Jindra 4.třída
16. 5. 2018 Ostrava ZŠ kosmonautů
10:15 Jitka, Jindra 4.třída
18. 5. 2018 Ostrava ZŠ kosmonautů
8:15 Jitka, Jindra 4.třída
18. 5. 2018 Ostrava ZŠ kosmonautů
10:15 Jitka, Jindra 4.třída

Říjen

     
3. 10. 2018 Krásné Pole ZŠ Krásné Pole
8:00 PaKl 5.třída

Listopad

     
7. 11. 2018 Třinec ZŠ P. Bezruče
8:00 PaKl 4.třída
7. 11. 2018 Třinec ZŠ P. Bezruče
10:00 PaKl 4.třída
14. 11. 2018 Třinec ZŠ P. Bezruče
8:00 PaKl 5.třída
30. 11. 2018 Ostrava ZŠ Monty
11:00 pavla,ája Y6

Prosinec

     
7. 12. 2018 kopřivnice ZŠ Mniší
8:00 Pavla, Jindra 4.třída
7. 12. 2018 kopřivnice ZŠ Mniší
10:00 Pavla, Jindra 5.třída

Leden

     
4. 1. 2019 sudice zš sudice
10:50 Jitka, Jindra 5.třída

Únor

     
4. 2. 2019 Rychvald ZŠ Rychvald
8:00 pavla,ája 4.třída
4. 2. 2019 Rychvald ZŠ Rychvald
10:00 pavla,ája 4.třída
20. 2. 2019 Dětmarovice ZŠ Dětmarovice
7:50 Jitka, Jindra 4.třída
20. 2. 2019 Dětmarovice ZŠ Dětmarovice
9:50 Jitka, Jindra 4.třída

Březen

     
5. 3. 2019 Ostrava ZŠ Matiční
8:00 Pavla, Eva 4.tř. ul.30.dubna
5. 3. 2019 Ostrava ZŠ Matiční
10:00 Pavla, Eva 4.tř. ul.30.dubna
8. 3. 2019 Dolní Domaslavice ZŠ Dolní Domaslavice
10:30 Jitka, Jindra 4.třída
19. 3. 2019 Ostrava ZŠ Matiční
8:00 Jitka, Jindra 4.C Matiční 5

Duben

     
15. 4. 2019 Frýdek - Místek 5. ZŠ Frýdek - Místek
8:00 Jitka, Jindra 4.třída
16. 4. 2019 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
8:50 Jitka, Jindra 4.třída
16. 4. 2019 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
10:40 Jitka, Jindra 4.třída
23. 4. 2019 Dětmarovice ZŠ Dětmarovice
9:50 Pavla, Eva 5.třída
25. 4. 2019 Frýdek - Místek 5. ZŠ Frýdek - Místek
8:00 Jitka, Jindra 4.třída
25. 4. 2019 Frýdek - Místek 5. ZŠ Frýdek - Místek
10:00 Jitka, Jindra 4.třída

Květen

     
14. 5. 2019 Bruntál ZŠ Bruntál Jesenická
8:50 Pavla, Eva 4.třída

Červen

     
25. 6. 2019 Hať ZŠ Hať
7:50 Pavla, Eva 4.B
26. 6. 2019 Hať ZŠ Hať
9:50 Pavla, Eva 4.A
vypnout zvuk
english

aktuálně

Počet záznamů: 13
Stránky:   1   2   3


10. 3. 2019

Ostravská lokálka 2019

Ostravská lokálka opět v Divadle loutek Ostrava 12.-13.04.2019!


22. 2. 2019

Nové semináře pro pedagogy, studenty a zájemce

Upozor|ňujeme Vás na další vzdělávací semináře pro pedagogy, studenty pedagogických oborů a zájemce z řad veřejnosti. Více zde  Hlaste se! Ještě jsou volná místa.


15. 1. 2019

MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

Pozor máme nové telefonní číslo. Od ledna se nám dovoláte na +420 773 260 669.
 


3. 1. 2019

Mobil mimo provoz

Omlouváme se, ale dočasně z technických důvodů máme mobil mimo provoz. V případě nutnosti nás můžete kontaktovat na číslech 773 298 931 nebo 732 185 757 nebo přes email theatrludem@seznam.cz


25. 5. 2018

Připravujeme dílny pro nový školní rok

V tyto dny připravujeme nové dramadílny, které bychom Vám rádi nabídli v novém školním roce 2018/2019. Brzo v nové nabídce!