projekty


Loutka jako nástroj vzdělávání


Loutka jako nástroj vzdělávání

nedotovaný vzdělávací seminář

Loutka pomáhá při výuce

Loutka motivuje k činnosti

Loutka udrží pozornost žáků

 

 

 

 

 

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozšíření povědomí u pedagogů a pedagogických pracovníků mateřských škol a 1. a 2. tříd I. stupně ZŠ, pedagogických pracovníků, knihovníků a knihovnic, terapeutů, lektorů pracujícími s dětmi o loutce jako edukačním, respektive výchovném a vzdělávacím nástroji, který může být při výuce nástrojem komunikačním, motivačním, adaptačním, slouží k udržení pozornosti, podporující kreativitu, myšlení, spolupráci, emocionální kultivaci a rozvíjející klíčové kompetence žáků k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, pracovní a personální, činnostní a občanské.

Vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje v třídenním intenzivním semináři, který je vedených zkušenými lektory a odborníky z oborů loutkové umění, dramatická výchova a pedagogika.

Studiem získá absolvent znalosti a dovednosti zapojit do vzdělávání nový výukový nástroj – loutku podle §10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., v rámci průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků, která nabyla účinnosti dnem 1. září 2005.
Vzdělávání se uskuteční v délce 20 vyučovacích hodin. Studium se ukončuje závěrečnou diskusí. Osvědčení získávají účastníci po absolvování celého semináře.
 

 

Seminář (část praktická)

 


Hrnek, nůžky i provázek se mohou stát živými jednajícími postavami. Prostřednictvím dramatických her se pedagogové setkají se základními principy loutkového divadla.

 

 


Seznámení s tvorbou a animací jednoduché prstové loutky a následně maňáskem. Dílna vede k získání základních řemeslných dovedností animace prstové loutky a ke schopnosti zahrát krátkou improvizovanou etudu s vlastnoručně vyrobenou prstovou loutkou.

 

 


Seznámení s manekýnem a mappetem jako jednoho z vhodných typů loutek pro edukaci dětí v MŠ a na I. stupni ZŠ (v 1. a 2. třídě).
Seznámení s tvorbou jednoduchých masek a možnosti začlenění masky do výuky.

 

 


Dílna je zaměřena na seznámení s možnostmi plošných loutek a možného začlenění do výuky a seznámení s jednoduchou výrobou těchto loutek a papírového divadélka.

 

 


Pedagog by měl získat schopnost posoudit vhodnost a kvalitu literární předlohy pro loutkové zpracování, následně dramatické zpracování této předlohy a vyhodnocení vhodného typu loutek pro dané divadelní zpracování.

 

 

 


Seznámení s původními umělecko-vzdělávacími lekcemi s názvem Edukace loutkou, s jejich strukturou, obsahem, náměty, postupy, formou.

Seminář (část teoretická)

 

 


Stručné seznámení s dějinami českého loutkářství od 18. století po současnost. Historické ukotvení a kontexty.

 

 


Vzdělávacím cílem přednášky je základní seznámení s historií vzdělávání loutkou a seznámení s výsledky zahraničních výzkumů z užití loutek ve výuce.
 


V této části lektoři seznámí účastníky na jakých teoretických základech stojí  lekce s loutkami, jejich strukturou a opodstatnění dané struktury, rituály a jejich podstatou, jednotlivými činnostmi, osobností lektorů, základními principy.

 

 

  

Místo uskutečnění

Ostrava, centrum, zkušebna Divadla loutek Ostrava nebo Hnízdo Bílé holubice z.s. 

Počet účastníků a cena

  • Platba za účastníka: 2000 Kč. V ceně je zahrnut pronájem prostor, odborné vedení, administrace, materiálové zabezpečení a drobné občerstvení.
  • V případě zájmu Vás žádáme o vyplnění přihlášky, kterou najdete na http://www.theatrludem.cz/project.php?article=56 a uhrazení účastnické platby, a to bankovním převodem na účet číslo: 1660102349/0800, s variabilním symbolem 18200518, do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení pro přiřazení platby. Děkujeme. Na vyžádání Vám vystavíme fakturu či příjmový pokladní doklad. Seminář není dotován z grantů. V případě potřeby ubytování Vám můžeme doporučit levnější variantu.

 

  • POZOR!!! Seminář je určen maximálně pro 15 účastníků. Minimální počet pro uskutečnění je 10 účastníků. V případě většího počtu zájemců, nabídneme další termíny. V případě malého zájmu se seminář neuskuteční a peníze Vám budou vráceny zpět na váš účet.

Těšíme se na Vás

Kontaktní osoba:

Bc. Klára Kvasničková

mob. + 420 604 629 037

MgA. Hana Volkmerová Ph. D.,

mob. + 420 732 305 966

 

 

THeatr ludem

vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT


ONLINE PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘE: http://www.theatrludem.cz/project.php?article=56


Lektoři dílen

MgA. Hana Volkmerová, Ph.D.
Divadelní pedagožka a dramaturgyně, režisérka, lektorka výchovně - vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava, externí pedagožka na Ostravské univerzitě v Ostravě, Slezské univerzitě v Opavě, JAMU v BRně a DAMU v Praze, zakladatelka spolku Theatr ludem a lektorka lekcí Terapie loutkou.

Tomáš Volkmer
Výtvarník, scénograf, loutkář a lektor výchovně - vzdělávacích programů v Divadleloutek Ostrava, externí lektor na JAMU v Brně a DAMU v Praze, lektor lekcí Terapie loutkou a grafik a výtvraník spolku Theatr ludem.

Mgr. et Mgr. et BcA. Pavla Masaříková
Pedagožka dramatické výchovy a lektorka Terapie loutkou a dramatických dílen, externí pedagožka na Ostravské univerzitě v Ostravě a externí herečka v Divadle loutek Ostrava v inscenacích pro specifické skupiny osob. 

 

 letak_ljnv_2015_01.jpg

leták 2015

letak_thl_brno_m.jpg

Seminář v Brně

12.-.14.5.2017

ruce_dm.jpg

ruce

Davidův mlýn

mapeti_dm.jpg

mapeti

Davidův mlýn

hrnek_dm.jpg

hrnek

Davidův mlýn

mapet_dm.jpg

mapet

Davidův mlýn

slunce_dlo.jpg

slunce

DLO

stronza_v_dlo.jpg

stronzo

DLO

stronza2_v_dlo.jpg

stronzo 2

DLO

prstova_loutka_dm.jpg

prstová loutka

Davidův mlýn

dsc_3035.jpg

Ruka jako loutka

dsc_3052.jpg

Výroba prstové loutky

dsc_3054.jpg

Seminaristé zabráni do tvůrčí činnosti

dsc_3125.jpg

Improvizacejpg Info pro seminář v Brně leták
971 kB
doc hodnotící arch k semináři I. pro účastníky
195 kBkdy, kde, v kolik

Září

     
28. 9. 2013 Ostrava Stará Aréna
10:00 1. setkání lektorů projektu

Říjen

     
19. 10. 2013 Ostrava zkušebna Divadla loutek Ostrava
13:00 2. setkání lektorů a metodiků projektu

Listopad

     
2. 11. 2013 Ostrava Stará Aréna
13:00 3. setkání lektorů projektu

Prosinec

     
14. 12. 2013 Beskydy 10:00
- 15. 12. 2013 4. setkání lektorů a metodiků projektu

Únor

     
6. 2. 2014 Staré Těchanovice Davidův mlýn
- 08.02.2014 1. seminář I. Hana, Tomáš, Pavla. Katka
21. 2. 2014 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
08:30 1. seminář II. Veronika, Honza

Březen

     
6. 3. 2014 Staré Těchanovice Davidův mlýn
- 08.03.2014 2. seminář I. Hana, Tomáš, Pavla. Katka
21. 3. 2014 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
08:30 2. seminář II. Hanka, Žaneta
27. 3. 2014 Staré Těchanovice Davidův mlýn
- 29.03.2014 3. seminář I. Hana, Tomáš, Pavla. Katka

Duben

     
4. 4. 2014 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
08:30 3. seminář II. Veronika, Honza
10. 4. 2014 Staré Těchanovice Davidův mlýn
- 12.04.2014 4. seminář I. Mirka, Jakub, Honza, Gabča
25. 4. 2014 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
08:30 4. seminář II. Hanka, Žaneta

Květen

     
22. 5. 2014 Staré Těchanovice Davidův mlýn
- 24.05.2014 5. seminář I. Mirka, Jakub, Honza, Gabča
30. 5. 2014 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
08:30 5. seminář II. Veronika, Hanka

Červen

     
5. 6. 2014 Staré Těchanovice Davidův mlýn
- 07.06.2014 6. seminář I. Mirka, Jakub, Honza, Gabča
20. 6. 2014 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
08:30 6. seminář II. Žaneta, Honza

Září

     
11. 9. 2014 Staré Těchanovice Davidův mlýn
-13.09.2014 7.seminář I. Hana, Tomáš, Pavla,Katka
19. 9. 2014 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
8:30 7.Seminář II.

Říjen

     
2. 10. 2014 Staré Těchanovice Davidův mlýn
-04.10.2014 8.seminář I. Mirka,Jakub,Honza,Gabča
17. 10. 2014 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
8:30 8.seminář II.
30. 10. 2014 Staré Těchanovice Davidův mlýn
-1.11.2014 9.seminář I.

Listopad

     
6. 11. 2014 Staré Těchanovice Davidův mlýn
-08.11.2014 10.seminář I.
14. 11. 2014 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
8:30 10.seminář II.
21. 11. 2014 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
08:30 9. seminář II.

Prosinec

     
12. 12. 2014 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
10:30 závěrečný workshop pro všechny absolventy seminářů

Září

     
25. 9. 2015 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
- 27.09 2015 zářijový seminář PŘESUNUT NA BŘEZEN!!!

Listopad

     
7. 11. 2015 Brno Burantheatr
- 08.11.2015 seminář pro brněnské lektory
20. 11. 2015 Praha DAMU katedra dramatické výchovy
- 22.11.2015 pro studenty DAMU DV

Únor

     
7. 2. 2016 Liberec MŠ soukromá
- 10.02.2016 pro pedagogy a PP Liberce
19. 2. 2016 Zlín Muzeum Jihovýchodní Moravy
- 20.02.2016 pro pedagogy ze Zlína a okolí HaTo

Březen

     
11. 3. 2016 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
- 13.03. 2016 březnový seminář Hana, Tomáš, Pavla

Duben

     
29. 4. 2016 Ostrava Divadlo loutek Ostrava
- 01.05.2016 dubnový seminář Hana, Tomáš, Pavla

Listopad

     
2. 11. 2016 Hodonín Knihovna
12:00-18:00 pro pedagogy a PP v knihovnách HaTo
25. 11. 2016 Luhačovice Muzeum Jihovýchodní Moravy
- 26.11.2017 pro pedagogy a PP v muzeích HaTo
25. 11. 2016 Luhačovice Muzeum luhačovického Zálesí
- 26.11.2016 pro pedagogy a muzejní pedagogy HaTo

Prosinec

     
8. 12. 2016 Kroměříž Květná zahrada
08:30-17:30 pro pedagogy a muzejní pedagogy HaTo

Leden

     
27. 1. 2017 Ostrava přehlídka Arénka-alt.scéna DLO
13:00-18:00 HaTo pro pedagogy a PP

Květen

     
12. 5. 2017 Brno ZŠ Tyršova, Kuldova 8
- 14.5.2017 květnový seminář HaTo

Listopad

     
3. 11. 2017 Olomouc Divadlo hudby
- 05.11.2017 listopadový vzdělávací seminář pro pedagogy

Duben

     
6. 4. 2018 Opava SVČ Loutkové divadlo
- 07.04.2018 manželé Volkmerovi dubnový seminář v Opavě

Květen

     
18. 5. 2018 Ostrava Hnízdo nebo DLO
- 20.05.2018 květnový vzdělávací seminář pro pedagogy manželé Volkmerovi
vypnout zvuk
english

aktuálně

Počet záznamů: 13
Stránky:   1   2   3


10. 3. 2019

Ostravská lokálka 2019

Ostravská lokálka opět v Divadle loutek Ostrava 12.-13.04.2019!


22. 2. 2019

Nové semináře pro pedagogy, studenty a zájemce

Upozor|ňujeme Vás na další vzdělávací semináře pro pedagogy, studenty pedagogických oborů a zájemce z řad veřejnosti. Více zde  Hlaste se! Ještě jsou volná místa.


15. 1. 2019

MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

Pozor máme nové telefonní číslo. Od ledna se nám dovoláte na +420 773 260 669.
 


3. 1. 2019

Mobil mimo provoz

Omlouváme se, ale dočasně z technických důvodů máme mobil mimo provoz. V případě nutnosti nás můžete kontaktovat na číslech 773 298 931 nebo 732 185 757 nebo přes email theatrludem@seznam.cz


25. 5. 2018

Připravujeme dílny pro nový školní rok

V tyto dny připravujeme nové dramadílny, které bychom Vám rádi nabídli v novém školním roce 2018/2019. Brzo v nové nabídce!