dílny


Domov


THeatr ludem, z.s.
Člen asociace dramacenter České republiky
Vám nabízí různorodé vzdělávací dílny v průběhu roku pro Vás a Vaše žáky
DD jako DramaDílny

Nabídkový list vzdělávacích dílen

Název: Domov

Dílna strukturovaného dramatu nabízí prostor pro prozkoumávání tématu Domov na základě tvořivého hraní rolí, diskuse a ujasňování si vlastního postoje k místu, kde žije. Žáci si přímým prožitkem hry vytvoří domov na opuštěném ostrově podobně jako Robinson, aby si při společné tvorbě mohli uvědomit, co ho vytváří a porovnat si své názory s ostatními spolužáky.

Anotace dílny
Žáci jsou po celou dobu do tvorby dramatu aktivně zapojeni a kromě informací o domově jsou skrze zážitek a hru aktivizovány především vlastní postoje k němu a porovnávány důležité hodnoty a jejich individuální význam. Společně hledáme odpovědi, na otázky: Co prožívá člověk, který přijde o svůj domov (myšlenky, ale i pocity)? Na co se nejvíce těšíme při návratu domů?

Pro žáky: čtvrtých až šestých tříd základní školy

Časová dotace: 90 minut/ dvě vyučovací hodiny po 45 minutách s přestávkou

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět - místo, kde žijeme, lidé kolem nás

Co se žáci budou učit:

• Popíší svůj názor na Domov (jeho subjektivní význam - prekoncept).
• Prožijí a prozkoumají modelovou situaci, tzn. jaké to je být bez domova.
• Vytvoří ve skupině domov z dostupných materiálů na ostrově a prodiskutují, zda nám v něm něco neschází..
• Vytvoří krátkou situaci, která nejvíce připomíná domov a zahrají ji ostatním ve třídě. Porovnají svůj názor na Domov s názory ostatních ve třídě.

Rozvíjené klíčové kompetence

• Kompetence k učení: Žák třídí informace, které potřebuje pro porozumění tématu Domov, samostatně pozoruje a experimentuje s modelováním situací, propojuje získané informace s předešlými zkušenostmi.
• Kompetence k řešení problému: Vnímá problémovou situaci člověka bez domova, rozpozná a pochopí, v čem problém spočívá, hledá informace vhodné k řešení problému.
• Kompetence komunikativní: Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, mluví nahlas a zřetelně, přímo k adresátovi tak, aby „řeč těla“ sloužila sdělení, rozvíjí se při hře v komunikaci verbální, ale i v nonverbálních způsobech sdělování.
• Kompetence personální a sociální: Žák si vytváří pozitivní představu o sobě a svém domově, ovládá a řídí svoje jednání a chování, pojmenuje emoce své i spoluhráčů v daném okamžiku.

 Lektoři dílen: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D. pedagog a odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě .

Doplňující informace:

Dílna se uskuteční v jedné třídě vaší školy, která by měla být upravena pro možnou realizaci dílen, tzn. lavice po stranách třídy.

Cena za dílnu: 50 Kč za žáka, pedagogové zdarma. Dílnu je možné zaplatit v den konání dílny.

Adresa: THeatr ludem, 28.října 49/23, Ostrava 702 00
Email: Theatrludem@seznam.cz
Web: www.theatrludem.cz
Telefon: 604629037

 logo_1.png

podpořili nás

nf.jpg

podpořili nás

cr.jpg

podpořili nászip přihláška na dílnu
56 kBkdy, kde, v kolik

Září

     
27. 9. 2013 Ostrava Dětský Domov
15:00 Honza Sociální inkluze

Říjen

     
3. 10. 2013 Ostrava ZŠ Karasova
8:00 Honza Sociální inkluze

Květen

     
2. 5. 2014 Opava ZŠ Slezského odboje
9:00 Honza

Říjen

     
23. 10. 2014 Orlová ZŠ Školní
8:00 Honza DDdílny
30. 10. 2014 Bohumín Rychvald ZŠ Rychvald
8:00 Honza DDdílny

Listopad

     
20. 11. 2014 Domaslavice ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice 201
7:30 Honza DDdílny
20. 11. 2014 Domaslavice ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice 201
9:05 Honza DDdílny
20. 11. 2014 Domaslavice ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice 201
10:40 Honza DDdílny

Únor

     
5. 2. 2015 Ostrava ZŠ Michálkovice
9:00 Honza DDdílny
6. 2. 2015 Ostrava ZŠ Michálkovice
10:30 Honza DDdílny

Březen

     
9. 3. 2015 Třinec ZŠ Petra Bezruče
9:00 Honza 4.třída

Říjen

     
22. 10. 2015 Rychvald ZŠ Rychvald
8:00 Honza 3.A
22. 10. 2015 Rychvald ZŠ Rychvald
10:00 Honza 3.B

Listopad

     
8. 11. 2016 Rychvald ZŠ Rychvald
10:00 Honza 3.A

Leden

     
17. 1. 2017 Ostrava ZŠ Volgogradská
8:00 Honza 1.B
17. 1. 2017 Ostrava ZŠ Volgogradská
10:00 Honza 1.A

Květen

     
30. 5. 2017 Ostrava ZŠ Kosmonautů 15
10:00 Honza, Jindra 5. třída

Červen

     
20. 6. 2017 Ostrava ZŠ Kosmonautů
9:00 Honza,Tom

Listopad

     
28. 11. 2017 Ostrava ZŠ Monty
9:00 Honza

Únor

     
8. 2. 2018 Krásné pole ZŠ Krásné pole, radnice
8:30 Honza 5.třída
8. 2. 2018 Krásné pole ZŠ Krásné pole, radnice
10:30 Honza 5.třída
vypnout zvuk
english

aktuálně

Počet záznamů: 9
Stránky:   1   2


25. 5. 2018

Připravujeme dílny pro nový školní rok

V tyto dny připravujeme nové dramadílny, které bychom Vám rádi nabídli v novém školním roce 2018/2019. Brzo v nové nabídce!
 


26. 4. 2018

Ostravská lokálka 2018 v sestřihu


13. 12. 2017

Ostravská lokálka se vydařila!!

Krajská přehlídka Ostravská lokálka 2018 úspěšně proběhla. Zázemí nám poskytlo Divadlo loutek a Hnízdo.
 


2. 11. 2017

Semináře pro pedagogy

Pro letošní rok se uskluteční již jen dva zážitkové vzdělávací semináře pro pedagogy, a to 12.5. a 18.-20.5.!

Více informací naleznete zde: http://www.theatrludem.cz/project.php?article=56


14. 11. 2017

Co se u nás děje?

V měsících říjnu, listopadu a prosinci se v Thetaru ludem toho událo mnoho. A stále se děje!