dílny


Poutník


THeatr ludem, z.s.

Člen asociace dramacenter České republiky
Vám nabízí různorodé vzdělávací dílny v průběhu roku pro Vás a Vaše žáky

DD jako DramaDílny 

Nabídkový list vzdělávacích dílen

Název: Poutník aneb život a dílo Jana Amose Komenského


Dílna pracuje s metodami dramatické výchovy a nabízí prostor pro tvořivé a nezávislé myšlení. Studenti si osvojují znalosti o JAK přímým prožitkem ze hry a učí se aktivně pracovat s předávanými informacemi.


Anotace dílny
Studenti jsou do procesu tvorby aktivně zapojeni a jednotlivé informace o životě a díle Jana Amose Komenského získávají skrze zážitek a edukační hry. Dílna postupuje od obecných historických kontextů až k samotné osobnosti Jana Amose Komenského, na kterou si studenti budou moci vytvořit svůj osobní názor.

Pro žáky: osmých a devátých tříd základní školy a třetí – čtvrtý ročník víceletých gymnázií

Časová dotace: 90 minut/ dvě vyučovací hodiny po 45 minutách s přestávkou

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Co vás naučíme:

• Žák se seznamuje s Evropou 17. století, s jeho osobnostmi a tvůrci, staví si do kontextu osobnost Jana Amose Komenského.
• Žák se hlouběji seznámí s životem Jana Amose Komenského, s politickými determinanty, jež ovlivňovaly jeho život a celou etapu 17. století.
• Vyjadřuje na základě získaných informací vlastní vztah k osudu Jana Amose Komenského.

• Díky závěrečné reflexi dokáže zhodnotit význam osobnosti Jana Amose Komenského.

• Žák pracuje s divadelními postupy (dramatická situace, konflikt, otevřená diskuze, práce v kolektivu, verbální a neverbální komunikace)

Rozvíjené klíčové kompetence:

• Kompetence k učení: Student přistupuje kriticky k předávaným informacím, vyhodnocuje je a zaujímá k nim určitý postoj.
• Kompetence k řešení problému: Student volí vhodné způsoby řešení a snaží se s nimi dále pracovat a formulovat je.
• Kompetence komunikativní: Student využívá prostředků komunikace (verbální i
neverbální), zapojuje se do diskuse, formuje svůj vlastní názor a obhajuje jej.
• Kompetence personální a sociální: Student spolupracuje se skupinou, učí se týmovému jednání.Lektoři dílen:
Mgr. Pavla Masaříková, absolventka bakalářského programu Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo na Slezské univerzitě v Opavě a magisterského studijního programu učitelství estetické výchovy pro střední školy na Masarykově univerzitě v Brně.Pedagog ZUŠ Třinec.
BcA. Klára Kvasničková, absolventka kulturní dramaturige se zaměřením na divadlo Slezské univerzity v Opavě.Pedagog ZUŠ Třinec.

Garant dílny: Mgr. Veronika Rodriguezová, Ph.D., pedagožka a odborná asistentka na Masarykově univerzitě, Pedagogické fakultě a Janáčkově akademie múzických umění v Brně, divadelní fakulty. Dlouhodobě spolupracuje se střediskem volného času Lužánky Brno.

Doplňující informace:

Dílna se uskuteční v jedné třídě vaší školy, která by měla být upravena pro možnou realizaci dílen, tzn. lavice po stranách třídy.

Cena za dílnu: 50 Kč za žáka, pedagogové zdarma. Dílnu je možné zaplatit v den konání dílny.

Adresa: THeatr ludem, 28.října 49/23, Ostrava 702 00
Email: Theatrludem@seznam.cz
Web: www.theatrludem.cz
Telefon: 604629037


 logo.png

podpořili nás

kus.jpg

podpořili nás

mkcr.jpg

podpořili nás

jak.jpg

brainstorming na tema J.A.Komenský, ZŠ Karasovazip přiháška na dílnu
56 kBkdy, kde, v kolik

Září

     
19. 9. 2012 Ostrava Divadlo loutek
15:00 Dětské studio

Duben

     
18. 4. 2013 Ostrava alternativní scéna DLO
14:00 Pavla a Klára Dny Terapie

Říjen

     
4. 10. 2013 Ostrava ZŠ Karasova
10:00 Pavla a Klára Sociální inkluze

Březen

     
20. 3. 2014 Ostrava OU
08:30 Pavla a Klára pro studenty OU

Říjen

     
17. 10. 2014 Ostrava ZŠ Michálkovice
8:00 Pavla, Klára, Jindra
17. 10. 2014 Ostrava ZŠ Michálkovice
10:00 Pavla,Klára,Jindra

Březen

     
11. 3. 2015 Třinec ZŠ Petra Bezruče
10:55 Pavla,Klára 7.třída

Září

     
24. 9. 2015 Ostrava Ostrava-Hrabůvka
7:00 Pavla,Klára kvarta
25. 9. 2015 Ostrava Ostrava-Hrabůvka
10:40 Pavla,Klára kvarta

Říjen

     
22. 10. 2015 Rychvald ZŠ Rychvald
8:00 Pavla,Klára 5.A
22. 10. 2015 Rychvald ZŠ Rychvald
10:00 Pavla,Klára 5.C

Listopad

     
12. 11. 2015 Rychvald ZŠ Rychvald
10:00 Pavla,Klára 5.B
19. 11. 2015 Opava ZŠ Opava
8:00 Pavla,Klára
19. 11. 2015 Opava ZŠ Opava
10:00 Pavla,Klára

Březen

     
10. 3. 2016 Karviná ZŠ Karviná
8:50 Pavla,Klára 6.třída
10. 3. 2016 Karviná ZŠ Karviná
10:50 Pavla,Klára 7.třída
11. 3. 2016 Karviná ZŠ Karviná
7:55 Pavla,Klára 9.třída
11. 3. 2016 Karviná ZŠ Karviná
10:50 Pavla,Klára 8.třída

Květen

     
3. 5. 2016 Ostrava DDM Poruba
10:00 Pavla,Klára 5.třída

Listopad

     
10. 11. 2016 Opava ZŠ Vrchní
12:00 PaKl 6. třída
11. 11. 2016 Opava ZŠ Vrchní
8:00 PaKl 6. třída
11. 11. 2016 Opava ZŠ Vrchní
10:00 PaKl 6. třída

Leden

     
12. 1. 2017 Ostrava ZŠ K. Pokorného
8:00 Pavla, Jindra 8. třída
12. 1. 2017 Ostrava ZŠ K. Pokorného
10:00 Pavla, Jindra 8. třída
13. 1. 2017 Ostrava ZŠ Monty
9:30 PaKl Y7, Y8, Y9

Březen

     
21. 3. 2017 Ostrava ZŠ Spartakovců
8:00 PaKl 8. - 10. třída
21. 3. 2017 Ostrava ZŠ Spartakovců
10:00 PaKl 8. - 10. třída
31. 3. 2017 Hlučín ZUŠ Hlučín
16:00 Jitka, Jindra pro výtvarný obor

Červen

     
23. 6. 2017 Ostrava ZŠ Michálkovice
8:00 Pavla a Jindra 6. třída

Únor

     
1. 2. 2018 Sudice ZŠ Sudice
7:50 PaKl
6. 2. 2018 Ostrava ZŠ Karla Pokorného
8:00 Pavla, Jindra 7.třída
28. 2. 2018 Ostrava ZŠ Karla Pokorného
10:00 PaKl 7.třída

Listopad

     
30. 11. 2018 Ostrava ZŠ Monty
8:30 pavla, jitka Y8 a Y9

Duben

     
9. 4. 2019 karviná PZŠ a MŠ s pol.vyuč.
7:55 pavla, jitka 7. ročník
30. 4. 2019 sudice zš sudice
9:50 Jitka, Jindra

Červen

     
25. 6. 2019 Hať ZŠ Hať
9:50 Pavla, Eva 7. ročník
vypnout zvuk
english

aktuálně

Počet záznamů: 13
Stránky:   1   2   3


10. 3. 2019

Ostravská lokálka 2019

Ostravská lokálka opět v Divadle loutek Ostrava 12.-13.04.2019!


22. 2. 2019

Nové semináře pro pedagogy, studenty a zájemce

Upozor|ňujeme Vás na další vzdělávací semináře pro pedagogy, studenty pedagogických oborů a zájemce z řad veřejnosti. Více zde  Hlaste se! Ještě jsou volná místa.


15. 1. 2019

MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

Pozor máme nové telefonní číslo. Od ledna se nám dovoláte na +420 773 260 669.
 


3. 1. 2019

Mobil mimo provoz

Omlouváme se, ale dočasně z technických důvodů máme mobil mimo provoz. V případě nutnosti nás můžete kontaktovat na číslech 773 298 931 nebo 732 185 757 nebo přes email theatrludem@seznam.cz


25. 5. 2018

Připravujeme dílny pro nový školní rok

V tyto dny připravujeme nové dramadílny, které bychom Vám rádi nabídli v novém školním roce 2018/2019. Brzo v nové nabídce!