Zpravodaj rijlispro17


První polovina školního roku 2017/2018 začala pro Theatr ludem aktivně. Rozběhl se další cyklus pěti specifických dílen s Panem Barvičkou zaměřených na zdravotní prevenci, pokračoval projekt Prevence a ovlivňování třídního klimatu prostřednictvím metod dramatické výchovy a uskutečnilo se mnoho dramadílen a jiných akcí. Co přesně se dělo se dočtete na následujících řádcích.

 

 

DĚTI NULTÝCH A PRVNÍCH TŘÍD ZŠ SE SPOLEČNĚ S PANEM BARVIČKOU SEZNAMOVALY JAK PEČOVAT O SVÉ ZDRAVÍ

V říjnu jsme již podruhé rozběhli projekt pěti specificky zaměřených dílen s loutkami a materiálem ve čtyřech vybraných školách v Moravskoslezském kraji. Obsahem dílen byly situace a aktivity spojené se zdravotní prevencí a zdravým životním stylem. V lekcích s Panem Barvičkou se děti přípravných tříd a prvních tříd seznamují například s tím, co patří mezi zdravé a nezdravé potraviny, nebo co dělat v případě úrazu a jak probíhá preventivní zdravotní prohlídka. Projekt končí 30. prosince 2017 a byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem.

 

 

NOVÝ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

V listopadu se uskutečnil vzdělávací seminář pro pedagogy a pedagogické pracovníky s názvem Drama v každém předmětu. Uskutečnil se na zkušebně Divadla loutek Ostrava a pedagogové si odnesli náměty, jak zapojit techniky a metody dramatické výchovy do výuky jakéhokoli předmětu na své základní škole. Seznámili se s technikami stronzo, živý obraz, plášť experta, uličky a sledování příběhu z pohledu jedné z postav. Semináře se zúčastnilo také šest pedagogů ze ZŠ Kosmonautů 15 z Ostravy-Zábřeh v rámci projektu Prevence a ovlivňování třídního klimatu prostřednictvím metod dramatické výchovy. Seminářem byl projekt devíti dramadílen pro žáky všech ročníků zakončen. Projekt byl podpořen MŠMT.

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S KVAKEM A ŽBLUŇKEM

Začátkem prosince jsme hráli pohádku Kvak a Žbluňk na první adventní neděli v Kunovicích v Panském dvoře pro místní děti a jejich rodiče. Byla to slavnostní akce, na kterou přišly děti v doprovodu svých rodičů v nečekaně hojném počtu. Sál byl plný a někteří museli dokonce stát a rádi si naše představení odstáli. Ze závěrečného potlesku a pozornosti diváků v průběhu představení lze usuzovat, že se jim pohádka líbila. Dvě herečky Pavla Masaříková a Klára Kvasničková dostaly při děkovačce kytičky a dokonce i Mikuláškou nadílku.

 

 

   

SOUSTŘEDĚNÍ LEKTORŮ TERAPIE LOUTKOU V BRNĚ

V prosinci se také uskutečnilo dvoudenní víkendové setkání lektorů terapie loutkou působících v Brně. Sešli se za organizačního vedení Ireny Iškievové, lektorky terapie loutkou, v domě v Doubravici nad Svitavou. Zaškolování, supervize a předávání zkušeností se uskutečnilo pod vedením rodičů těchto arteterapeutických lekcí Hanky a Tomáše Volkmerových. V Brně se lekce s Panem Barvičkou a Slečnou Mašličkou začínají úspěšně rozbíhat v některých zařízeních a galerii. Lekce v Brně podporuje statutární město Brno.

 

ZA TŘI MĚSÍCE 61 DRAMADÍLEN V MNOHA ŠKOLÁCH

V průběhu října, listopadu a prosince neustále probíhaly naše dramadílny pro děti mateřských a základních škol. V součtu úctyhodných 61 dílen různého typu a pro různé ročníky jsme v těchto třech měsících realizovali. Projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Úspěšně probíhají také lekce terapie loutkou, a to v městech Ostrava, Opava a v Brně. Uskutečnilo se jich každý měsíc v průměru 12 v mnoha zařízeních, čili celkem okolo 120 lekcí!!
pdf zpravodaj_rijlistpros_2017_web.pdf
561 kB


vypnout zvuk
english

aktuálně

Počet záznamů: 16
Stránky:   1   2   3   4


9. 1. 2018

Sídlíme v novém!!!

POZOR!!! THeatr ludem přesídlil. Naše nová adresa je Přemyslovců 76/43, Marinásnké Hory!


9. 1. 2018

Vzdělávací semináře v roce 2018

Nabízíme Vám prakticky zaměřené vzdělávací semináře v odbobí leden-červen 2018. Stačí nám poslat email na theatrludem@seznam.cz


13. 12. 2017

Ostravská lokalka 13.-.14.4.2018!!!

Oznamujeme, že krajská přehlídka dětského divadla Ostravská lokalka 2018 se opět uskuteční v Divadle loutek Ostrava na obou jeho scénách a to v pátek 13.4. a v sobotu 14.4. 2018!
 


14. 11. 2017

Co se u nás děje?

V měsících říjnu, listopadu a prosinci se v Thetaru ludem toho událo mnoho. A stále se děje!
 


2. 11. 2017

Připravili jsme pro vás nové dramadílny

Ve školním roce 2017/2018 vám nabízíme nové dramadílny. Podívejte se na stránku http://www.theatrludem.cz/project.php?category=5 a vyberte si pro svou třídu.