Zpravodaj bredukve14


Zpravodaj březen-duben-květen je na světě! Čtěte zde.
 


Zpravodaj THeatr Ludem 

- březen/duben/květen 2014            

Přinášíme vám přehled bohaté činnosti spolku THeatr Ludem

 

Abychom nezapomněli

6. - 8. 2. - První Seminář I. našeho projektu Loutka jako nástroj vzdělávání. Uskutečnil se v Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích v Jeseníkách za účasti 15 pedagožek mateřských, základních a uměleckých škol a 4 lektorů.  

                                                                           Následovaly další semináře I. v Davidově mlýně a semináře II. v Divadle loutek Ostrava. Do konce května se uskutečnilo celkem 5 obou seminářů I. a II. S potěšením můžeme konstatovat, že se setkávaly s příznivým ohlasem všech zúčastněných!  Poslední dva semináře se uskuteční  5. - 7. června Seminář I. v Davidově mlýně a 20. 6. seminář II. v Divadle loutek Ostrava. 

Projekt Loutka jako nástroj vzdělávání je spolufinancován fondy Evropské unie Evropského sociálního fondu, operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

Jaké byly Dny Terapie v dubnu

 16. - 17. 4. - Se uskutečnily již potřetí Dny Terapie. Dvoudenní akce, na které jsme otevřeli dílny terapie loutkou pro širokou veřejnost a především studenty pedagogických oborů, probíhala v Divadle loutek Ostrava na alternativní scéně a také ve vybraných zařízeních a školách v Ostravě a okolí. Diváci měli možnost navštívit dílny realizované pro děti s mentálním a fyzickým postižením, autistické děti. Dílny pro dospělé s mentálním postižením se uskutečnily v Centru START, Prapos v Ostravě–Zábřehu, individuální dílny pro osoby s hlubokou mentální retardací a kombinovanými vadami v celopobytovém Centru pro osoby se zdravotním postižením  Čtyřlístek v Ostravě – Muglinově.

V rámci této akce se také uskutečnil křest  a beseda k nové knize vydané Nakladatelstvím AMU v Praze s názvem Divadelní tvorba ve specifických skupinách. Kniha obsahuje kapitolu o dílnách Edukace loutkou, neboli o lekcích s terapeutickými účinky, tedy o našich lekcích terapie loutkou. Knihu možno objednat na: https://www.namu.cz/item.php?item=268

28.4. – Dílna Ludvíček aneb příběh z ghetta pro žáky 9. tříd základní školy Generála Píky v Ostravě ve Staré Aréně. Dílny se zúčastnilo 16 žáků a jedna paní učitelka. Nejzajímavější byly živé obrazy, které ve skupinách žáci vytvořili. Měli v nich vyjádřit, jak si myslí, že příběh Hanky a Ludvíčka skončil. Každý obraz byl zcela jiný. V jednom žáci ztvárnili smutný konec, kdy zemřou oba dva, v druhém jeden z nich zemře a druhý na něho myslí a ve třetím, optimistickém, oba dva válku přežijí a jdou životem po společné cestě.   

Projekt Ludvíček aneb příběh z ghetta je finančně podpořen Nadačním fondem obětem holocaustu. Více zde: http://www.theatrludem.cz/project.php?article=40

 

Květen přinesl další dílny

V květnu se uskutečnila další série dílen terapie loutkou v ZŠ Těšínská, Centru START Prapos Ostrava- Zábřeh, Centru Čtyřlístek Ostrava – Muglinov, MŠ pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě a v ZŠ a PŠ Slezského odboje v Opavě. Dne 20. 5. se uskutečnily dvě dílny Ludvíček a dvě dílny Loutkování na ZŠ a PŠ Slezského odboje v Opavě. Dílny Ludvíček se zúčastnilo celkem 29 žáků a aktivně 1 paní učitelka a jako pozorující 2 paní učitelky. Dílny Loutkování se zúčastnilo 30 žáků a 5 pedagogů a asistentů. Měli jsme z nich radost a věříme, že i žáci si je užili a něco se dozvěděli a naučili.

Z reflexí pedagogů k dílně Ludvíček vybíráme: „Bylo to zajímavé. Chvílemi mi běhal mráz po zádech. Žáci nejvíc reagovali na práci ve skupinách (vlak, rozdělení jídla, přikrytí).“ „Děj žáky zaujal, hlavně příběh chlapce odehrávající se za války. Tvořivá práce ve skupinách byla přínosná.“ Děkujeme.

Na konec května (29.5) je naplánováno několik dílen Loutkování v MŠ ve Vítkově.

 

Těšíme se na červen

Čekají nás další dílny terapie loutkou a poslední seminář I. a II. v projektu Loutka jako nástroj vzdělávání.

THeatr Ludem požádal o grant EU a grant SMO na pokračování projektu  Sociální inkluze.

 

Naši činnost i nadále podporují: statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, městský obvod Ostrava – Jih, Ministerstvo kultury České republiky, Nadační fond obětem holocaustu, Nadace Život umělce.

 

Kontakt:  THeatr ludem z. s., 28.října 49/23, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava, Česká republika, Email: theatrludem@seznam.cz, Telefon: +420730685470, www.theatrludem.czdocx Zpravodaj březed-duben-květen 2014
1.52 MB


vypnout zvuk
english

aktuálně

Počet záznamů: 16
Stránky:   1   2   3   4


23. 9. 2015

Seminář přesunut!

Vzdělávací seminář Loutka jako nástroj vzdělávání byl z kapacitních důvodů přesunut na březnový termín, tedy 11.-13.března 2016. Více k semináři v záložce projekty.


18. 8. 2015

Terapie loutkou v rádiu

Pořad o Terapii loutkou si můžete poslechnout v rádiu: ZDE Příjemný poslech! THeatrtým


7. 7. 2015

Zážitkové vzdělávací semináře

Nabízíme další zajímavé vzdělávací semináře pro pedagogy a PP. Jsou to: Můj hlas; Pohyb jsem já; Hra s textem, text ve hře; Mappet a jeho výroba. více zde


22. 4. 2015

Loutka jako nástroj vzdělávání pro všechny zájemce z celé ČR

Nabízíme všem zájemcům z ČR vzdělávací seminář ke zvýšení odborných znalostí  využití loutky jako výchovného, vzdělávacího a terapeutického nástroje.
 


16. 7. 2014

Propagace Loutky

Psalo se o našem projektu Loutka jako nástroj vzdělávání v médiích.