val.hrom_21.12.2012


 

Valná hromada THeatra ludem

Vánoční setkání v Ostravě, 30. Dubna 17

21. 12. 2012

 

Přítomni: Hana Galetková, Irena Iškievová, Gabriela Krečmerová, Pavla Masaříková, Jan Karaffa, Tomáš Volkmer, Zdeněk Bárta

 

Nepřítomni: Hana Cisovská (omluvena), Michaela Kosniecová (omluvena), Monika Gerbocová (žije v BRD), Mikuláš Kocman (omluven), Magdalena Petráková (omluvena)

 

Velevážený host: Jiří Volkmer

 

Vyřízené pozdravy od přátel: Zoji Mikotové, Magdaleny Petrákové, Mikuláše Kocmana

 

 

Shrnutí důležitých informací THL

 

Ø  Shrnutí roku 2012 a srovnání s rokem 2011

Ø  Výnosy a výdaje za rok 2011

Ø  Členské příspěvky

Ø  Členství Moniky Gerbocové a Kláry Kvasničkové

Ø  Novinky, informace, ustanovení

Ø  Výhledy do roku 2013

Ø  Úkoly

Ø  výroční zpráva ve formě deníčku, kvalitně graficky upravená

 

 

 

Shrnutí realizovaných dílen, inscenací a dalších aktivit o.s.THeatr ludem v roce 2012

 

Ø  Terapie loutkou - 45x

Ø  Od předmětu k loutce, od loutky k terapii – 1x

(Dílna uskutečněna na ZŠ v Plzni, vzdělávání pedagogů)

Ø  Loutkování – 4x

Ø  Výukový program – Poutník aneb život a dílo Jana Amose Komenského – 1x

Ø  Výukový program – Animovaný film – 3x

Ø  Výukový program – Velká francouzská revoluce – 1x

Ø  Inscenace Červená Karkulka – 3x

Ø  Inscenace Ostravské pověsti – 2x

Ø  Výstava fotografií Terapie loutkou – 2x

Ø  První Dny terapie – 25. a 26.4. 2012

Ø  Seminář a dílna členů THeatr ludem v Divadle loutek Ostrava

Ø  První Setkání Dramacenter Čr – 15. - 17.11. 2012

Ø  2. ročník festivalu Dokud nás smrt nespojí – 30.11. – 1.12. 2012

Ø  Seminář terapie loutkou v Portugalsku, Porto

 

Srovnání s rokem 2011

 

Ø  Terapie loutkou - 49 x

Ø   „Hra s předmětem a materiálem“ - 2x

Ø   „Loutkování“ - 4x

 

Finanční příspěvky za rok 2012

 

Ø  Město Ostrava – 120 000,-

Ø  Moravská Ostrava a Přívoz – 5000,-

Ø  Ostrava – Jih – 2000,-

Ø  Nadace ArcelorMittal – 50 000,-

Ø  Nadační fond Evraz – 100 000,-

 

Účetnictví pro THeatr ludem zpracovává Accont Finace, s.r.o Ostrava - Zábřeh

 

Hlasování o členství

 

Ø  Hlasování o ukončení členství Moniky Gerbocové a zařazení mezi přátelé o.s. THeatr ludem: Z důvodu geografické vzdálenosti; (6 hlasovalo pro, 1 se zdržel hlasování, 0 proti → schváleno )

Ø  Přijímání nového člena: Klára Kvasničková (jednohlasně schváleno)

 

Novinky, informace, ustanovení

 

Ø  Terapie loukou bude mít nové propagační materiály, které jsou již připravené a schválené

Ø  V rámci inovace dílen terapie loutkou budou nakoupeny nové rehabilitační pomůcky, nové hudební nástroje a také drobná zvuková aparatura. V tomto kontextu bylo navrženo, aby se oslovil Lukáš Červenka z Divadla loutek Ostrava

Ø  V rámci inovace dílen byla také pořízena nová loutka mapeta určená pro rozvoj terapie loutkou

Ø  Dílny terapie loutkou se rozšiřují také do Opavy, kde je povede nová dvojice – manželé Bernardovi

Ø  Budou pořízeny kostýmy pro lektory na terapii loutkou. Základními barvami budou červená a černá. Tričko bude s nějakým specifickým znakem pro terapii loutkou či THeatr ludem

Ø  Jak to bude dále s členskými příspěvky? Navrhovaná částka 250 Kč za jednoho člena, aby se tím pokryly náklady za vedení účtu. Prvním krokem je však zjistit veškeré potřebné informace v České spořitelně o účtu

Ø  Důležitým bodem je dořešení konfliktu s prádelnou a čistírnou, která nám zničila loutku Mašličky určenou pro terapii loutkou

 

Ideje roku 2013

 

Ø  Kromě stávající činnosti THeatr ludem, bude také navázána spolupráce na projektu sociální inkluze. V rámci tohoto projektu se uskuteční tyto dílny: terapie loutkou; Poutník aneb život a dílo Jana Amose Komenského; Animační dílny; dílny Domov; představení a dílna divadla fórum. Jako první je důležitá společná, informační schůzka s paní, která má sociální inkluzi na starost

Ø  Byla podána žádost o evropský grant na vzdělávání pedagogů

 

 

 

Úkoly

 

Ø  Výroční zpráva – bude obsahovat část o terapii loutkou, obecné povídání o THeatr ludem, o festivalu Dokud nás smrt nespojí a také o uskutečněných výstavách.

Ø  Hana Galetková zpracuje část o terapii loutkou

Ø  Pavla Masaříková zpracuje obecnou část o THeatr ludem a o uskutečněných výstavách

Ø  Gabriela Krečmerová zpracuje část o festivalu Dokud nás smrt nespojí

Ø  Tomáš Volkmer – grafická úprava

 

 

 

 

Zapsala: Pavla Masaříková

V Ostravě, dne: 21.12. 2012.

 


vypnout zvuk
english

aktuálně

Počet záznamů: 13
Stránky:   1   2   3


10. 3. 2019

Ostravská lokálka 2019

Ostravská lokálka opět v Divadle loutek Ostrava 12.-13.04.2019!


22. 2. 2019

Nové semináře pro pedagogy, studenty a zájemce

Upozor|ňujeme Vás na další vzdělávací semináře pro pedagogy, studenty pedagogických oborů a zájemce z řad veřejnosti. Více zde  Hlaste se! Ještě jsou volná místa.


15. 1. 2019

MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

Pozor máme nové telefonní číslo. Od ledna se nám dovoláte na +420 773 260 669.
 


3. 1. 2019

Mobil mimo provoz

Omlouváme se, ale dočasně z technických důvodů máme mobil mimo provoz. V případě nutnosti nás můžete kontaktovat na číslech 773 298 931 nebo 732 185 757 nebo přes email theatrludem@seznam.cz


25. 5. 2018

Připravujeme dílny pro nový školní rok

V tyto dny připravujeme nové dramadílny, které bychom Vám rádi nabídli v novém školním roce 2018/2019. Brzo v nové nabídce!