val.hrom.16.12.11


Valná hromada THeatra Ludem (dále THL) – 16. 12. 2011, Selská jizba, Ostrava

Přítomní: Hana Galetková, Tomáš Volkmer, Pavla Masaříková, Irena Iškievová, Mikuláš Kocman, Magdaléna Petráková

Host: Zdeněk Bárta

Nepřítomní: Monika Gerbocová, Gábina Krečmerová

Omluveni: Jan Karaffa, Hana Vildová, Michaela Kosniecová

Valná hromada je v počtu 6 přítomných členů z celkového počtu 8 usnášeníschopná.

Program:
1. Shrnutí roku 2011 a srovnání s rokem 2010
2. Výnosy a výdaje za rok 2010
3. Zpráva o financích
4. Novinky, informace, ustanovení
5. Výhledy do roku 2012
6. Úkoly
7. Hlasování a nová ustanovení

Shrnutí realizovaných představení a dílen v roce 2011:

 Terapie loutkou - 49 x
(tj. cca 5 dílen měsíčně, tedy skoro dvojnásobek od předešlých let)

 „Hra s předmětem a materiálem“ - 2x
(v roce 2011 předání vedení těchto dílen J. Karaffovi, dílny se realizovaly v kult. středisku K-trio)
Otázka: Nevrátit tyto dílny pod THL?

 „Loutkování“ - 4x

 zrušeno hostování s inscenací Narozeniny na festivalu v Zagrebu v Chorvatsku z časových důvodů

 výrazným těžištěm činnosti THL byla terapie loutkou (dále TL)

Srovnání s rokem 2010:

 Terapie loutkou – 27x

 představení Narozeniny – 8x

 „Loutkování“ – 5x

 „Hra s předmětem a materiálem“ – 6x

 „Povídání o...Arménii“ – 2x 

 Sedm kulí jako v Sarajevu – 1x

 výroční zpráva THL ze 7. 5 2011 obsahuje rekapitulaci roku 2010

 výroční zpráva THL z 23.7.2010 obsahuje rekapitulaci roku 2009


Výnosy a výdaje za rok 2010:

 výnosy zaokrouhleno 214 tisíc, výdaje zaokrouhleno 227 tisíc → ztráta 13 tisíc

 na terapii loutkou celkem 140 tisíc


Finanční příspěvky za rok 2011: 

 Město Ostrava 90 tisíc

 NOKD 100 tisíc

 Mor.Ova a P. 5 tisíc

 Ova-jih 2 tisíce

 THL 34 950,-

 celkem: 231 950,-

 průměrný roční obrat THL za poslední dva, tři roky je zhruba 230 tisíc korun


Novinky, informace a ustanovení:

 V srpnu 2011 uplynulo šest let fungování THL

 V současné době fungují 3 lektorské týmy dílen Terapie loutkou (Irča + Honza, Hanka + Tomáš, slyšící + neslyšící: Hanka + Michaela + sólo lektorka Pavla)

 Proběhly změny na webových stránkách: nové webové zvuky, anglické překlady všech příspěvků, nové fotografie v hlavním menu, nová administrativa při vkládání dat do anglické verze kalendáře,

 vznikl videodokument Terapie loutkou, vzniká promo DVD TL (rozhovory, fotografie)

 „Loutkování“

 inscenace Sedm kulí jako v Sarajevu stále v procesu tvorby, vyvíjí se. Má potenciál. Inscenace potřebuje režii – Tomáš. Inspirace: inscenace Hadivadla Agáta myslí!; inscenace Sherlock Holmes Klicperova divadla v režii Davida Drábka. Udělat víceméně nonverbálně, aby to bylo možné prezentovat v zahraničí.

 THL vstoupil svou činností do Asociace českých dramacenter

 V roce 2011 jsme se nezúčastnili žádného festivalu (mezinárodního ani národního). Odmítli jsme nabídku festivalu v Chorvatsku.


Výhledydo roku 2012:

 ujasnění těžiště činností THL

 koncepce, strategie fungování a vize THL

 TL  jako laboratoř – pružnost, nápaditost a zajímavost programů

 přesné rozdělení činností mezi členy THL

 nové pilotní vzdělávací dramatické dílny, laboratoř THL (Pavla)

 další a nové dvojice lektorů – Zdeněk + Pavla; Míša + její přítel - fyzicky aktivní neslyšící. Magda s Mikulášem by si taky rádi zkusili TL.

 snaha vytvořit další tandemy lektorů TL

 změna v názvu dílen TL – rozdíl v dílnách pro zdravé a pro handicapované

 Dílna pro lektory TL – sobota v lednu na alternativní scéně v Ostravě – 4.února nebo 28., 29.leden – za 30Kč

 Akce Dny Terapie, otevřené dílny ve všech zařízeních pro veřejnost, vytvořit tradici

 nabídka semináře o Terapii loutkou fyzioterapeutům, speciálním pedagogům a zdravotním sestrám a výhledově i policii. Akreditace MŠMT.

 druhý ročník festivalu Dokud nás smrt nespojí

 realizace inscenace Hanička v kuchyni

 děti

 nové pilotní umělecko-vzdělávací dílny pro žáky ZŠ – další činnost

 návrh: v průběhu roku 2012 se snažit o vytvoření pracovního místa pro 1 osobu na poloviční pracovní úvazek. Náplň práce: běžný provoz sdružení: zpracovávání projektů, oslovování sponzorů, donátorů, zpracování grantů, monitoring grantů, propagace, web, komunikace s médii, PR, archivování, koordinace a organizace dílen i ostatních projektů. Za rok finance na tuto osobu. Vyřešit formu zaměstnaneckého poměru. (externě, na smlouvu o činnost, o dílo, …) 


Úkoly:

 příprava druhého ročníku festivalu Dokud nás smrt nespojí (především Irča a Pavla):

◦ žádost na granty: MKČR, Město Ostrava, Mládež v akci (zmínit spolupráci se studenty ze Slezské univezity, Pavla a Gabča)

◦ metaforické pojetí tématu  Ostrava a smrt – zaměření na umírající památkové objekty v Ostravě → site-specific – (Gabča (JAMU + spolupráce studentů z Opavy). Kde: Karolina; důl Jindřich; Textilia; Stará aréna

◦ jedno německé představení (požadavek 16 tisíc eur) – oslovit česko-německý fond budoucnosti (Pavla, Gabča)

◦ Nesehnutí – na další téma: supermarkety (rekonstruované „zemřelé“ budovy se většinu promění v kancelářské prostory nebo je nahradí supermarkety) (Katka)

◦ tvorba nové inscenace pro projekt (Pavla, Gabča)

◦ videomapping (speciální grant, anebo oslovit někoho neprofesinálního) (Magda)

◦ v rámci doprovodného programu – besedy s Nesehnutými, architekty, dílny s dětmi

◦ propagace: tisky, výlep, distribuce (nezanedbatelná položka). (Pavla, Gabča, Tom, Irča, Magda)

◦ rešerše – nechat si poradit od Města, které domy se chystají zdemolovat – které jsou k tomuto tématu aktuální (všichni)

◦ pražské knihkupectví na téma smrt – Respekt (Magda)

 příprava nové inscenace Hanička v kuchyni a dotvoří se 7 kulí jako v Sarajevu (Irča Iškievová a Hana Galetková)

 připravují se nové pilotní dílny pro žáky ZŠ (Pája)

 příprava dílny Dramatická výchova ve ŠVP – květen 2012 (Hana G. a  HanaC.)

 zájezd do Bulharska – studijní pobyt (Irča)

 barevné variace webu + vkládání videí atd. (Hana a Jan Sládek)

 Zjistit podmínky vytvoření takového místa a nejvýhodnější variantu (Pavla)

 Monitoring zpráv v médiích o THL(Magda)

 Vytvořit síť kontaktů– neadresné, adresné emaily (Pavla).

 Editace Facebooku  (Irča)

 Přenastavení mejlu – přeorientovat příchozí zprávy na mail (Mikuláš)

 Vkládání webu na youtube + dávání odkazů na web (Zdeněk)

 Vkládání aktualizací na web (Irča a Pavla)

 Vytvoření virtuální kanceláře → google.doc  (Magda)

 Pozvánka na festival v Budapešti: září (do 10.března poslat DVD ukázku + parametry). Název festival – Tři je moc a jedna je málo

 E-novoročenka (Irča a Pavla)


Hlasování a ustanovení:

 barevná brožura o TL (jednohlasně schváleno);

 výroční zpráva THL – jen na listech – (jednohlasně schváleno)

 Přijímání nových členů: Zdeněk Bárta, Jan Karaffa; Michaela Kosiecová, Hana Cisovská (jednohlasně schváleno)

 Hlasování o členských poplatcích v roce 2012: doposud 333Kč;  návrh na rok 2012 členové zaplatí 366Kč jako je dnů v přestupném roce 2012. Poplatek členové zaplatí do 31.3.2012. (jednohlasně schváleno)


Zapsala: Magdaléna Petráková, Upravila : Hana Galetková

 doc valhrom 16.12 12
47 kB


vypnout zvuk
english

aktuálně

Počet záznamů: 13
Stránky:   1   2   3


10. 3. 2019

Ostravská lokálka 2019

Ostravská lokálka opět v Divadle loutek Ostrava 12.-13.04.2019!


22. 2. 2019

Nové semináře pro pedagogy, studenty a zájemce

Upozor|ňujeme Vás na další vzdělávací semináře pro pedagogy, studenty pedagogických oborů a zájemce z řad veřejnosti. Více zde  Hlaste se! Ještě jsou volná místa.


15. 1. 2019

MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

Pozor máme nové telefonní číslo. Od ledna se nám dovoláte na +420 773 260 669.
 


3. 1. 2019

Mobil mimo provoz

Omlouváme se, ale dočasně z technických důvodů máme mobil mimo provoz. V případě nutnosti nás můžete kontaktovat na číslech 773 298 931 nebo 732 185 757 nebo přes email theatrludem@seznam.cz


25. 5. 2018

Připravujeme dílny pro nový školní rok

V tyto dny připravujeme nové dramadílny, které bychom Vám rádi nabídli v novém školním roce 2018/2019. Brzo v nové nabídce!