Terapie loutkou


Článek v Moravskoslezském deníku ke Dnům terapie
http://moravskoslezsky.denik.cz/kultura_region/obrazem-terapie-v-divadle-aneb-kdyz-loutka-leci-20130417.html

Výstava fotografií Zdeňka Bárty
v předsálí konference Kvalita života na radnici statutárního města Ostrava ve dnech od 19. do 20. září 2012

http://www.kpostrava.cz/struktura-kp-v-ostrave/manazersky-tym-kp-ostrava/clanky/probehla-konference-kvalita-zivota_406.html*Český rozhlas Ostrava, Apetýt

O 7. divadelní pouti bez bariér, o létu s pimprlaty, o Theatr ludem a o bariérách...

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2713440


Zpravodaj Nadace OKD
http://www.nadaceokd.cz/aktuality/id-729/


* Z blogu k projektu Rozvoj kompetencí učitelů speciálních škol a jejich žáků na Základní škole a Praktické škole v Opavě, Slezského doboje

http://skolniprojekt.blogspot.com/2011/12/terapie-loutkou.html


* Bakalářská práce Gabriely Krečmerové Dokumentární film, etika a manipulace - empirické poznámky na základě dokumentu Terapie loutkou

http://is.muni.cz/th/274415/fss_b/Krecmerova_bakalarska_prace.pdf


* Časopis Horník o Hornických slavnostech, THeatru ludem a terapii loutkou

http://www.okd.cz/dokums_casopis/hornik_web_4606.pdf 


* Zpravodaj k 81. Jiráskovu Hronovu

http://www.jiraskuvhronov.cz/jh/rubriky/2011/zpravodaj04.pdf


* V celoplošném odborném periodiku Tvořivá dramatika vyšel obsáhlý článek o terapii (edukaci) loutkou
Hana Galetková: Edukace loutkou. Vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek, Tvořivá dramatika, roč. XXI, č.01 (59), 2010, vyd. NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU, Praha, 2010, ISSN 1211-8001

http://www.drama.cz/periodika/td_obsah.html


* V celoplošném odborném časopise Amatérská scéna vyšel obsáhlý článek o edukaci (terapii) loutkou
Hana Galetková, Edukace loutkou s terapeutickými účinky, Amatérská scéna, roč. 58, č. 01, 2012, vyd. NIPOS-ARTAMA, Praha 2012

www.amaterskascena.cz


* Magisterská práce Ireny Iškievové, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor výtvarný, Ostrava, 2011.

* Kratičká zpráva pro Radiožurnál ze dne 2.února 2012 při vedení lekce Terapie loutkou s názvem Narozeniny pro děti slabozraké s mentální retardací v Domě umění Ostrava

http://www.rozhlas.cz/zpravy/vytvarno/_zprava/1012579Příspěvky o terapii (edukaci) loutkou na mezinárodních konferencích:

Hana Galetková. A Puppet theatre as tool of education, Mezinárodní doktorandská konference JAMU DIFA, 2.- 3.prosince 2011, Brno.

GALETKOVÁ, Hana. Education through puppet – specific educational lessons in which puppets, objects and materials are used for physical and mental activation of the pupils, In Mezinárodní konference Evropské pedagogické fórum 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS 1. vyd., 2011. ISBN 978-80-904877-6-5, ETTN 085-11-11011-12-401.jpg

z dílen

foto Eva Palkovičovájpg tl_clanek.jpg
452 kB


vypnout zvuk
english

aktuálně

Počet záznamů: 16
Stránky:   1   2   3   4


2. 11. 2017

Připravili jsme pro vás nové dramadílny

Ve školním roce 2017/2018 vám nabízíme nové dramadílny. Podívejte se na stránku http://www.theatrludem.cz/project.php?category=5 a vyberte si pro svou třídu.


2. 11. 2017

Semináře pro pedagogy

Pro letošní rok máme pro Vás novou, a doufáme zajímavou, nabídku zážitkových vzdělávacích seminářů pro pedagogy!

Více informací a přihlášku naleznete zde: http://www.theatrludem.cz/project.php?article=56


16. 6. 2016

Ohlédnutí za Dny Terapie 2016

Jak vypadaly Dny Terapie 2016?? Podívejte se! Připravujeme Dny Terapie 2017! Uskuteční se 21.dubna 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=pPm39kvf4W4&feature=youtu.be


7. 12. 2015

Lekce s loutkami pro romské děti v TV

Dílny Terapie loutkou v rámci projektu Sociální inkluze ve zpravodajství TV. Zde.


13. 11. 2015

Dílny v rámci projektu Sociální inkluze

U nás se pořád něco děje! A ne že ne!
Ostravské dílny Terapie loutkou v rámci projektu Sociální inkluze.